Manga&Anime-Nikola Markiewicz

Moja pierwsza strona internetowa w HTML. Klasa 8b.
Nagłówek kolumny 1Nagłówek kolumny 2Nagłówek kolumny 3Nagłówek kolumny 4
Kolumna 1, wiersz 1Kolumna 2, wiersz 1Kolumna 3, wiersz 1Kolumna 4, wiersz1
Kolumna 1, wiersz 2Kolumna 2, wiersz 2Kolumna 3, wiersz 2Kolumna 4, wiersz2